Jeśli uzyskałeś informację od pracowników IDENTYFIKACJA.PL, że właściciel został skutecznie powiadomiony, a mimo to nie skontaktował się z Tobą, poinformuj nas o tym.

Pamiętaj też, że zwrotny kontakt właściciela może być opóźniony z różnych przyczyn i nie zawsze świadczy o braku chęci odbioru zwierzęcia.