Jeśli znalazłeś zwierzę, którego numer mikroczipa znajduje się IDENTYFIKACJA.PL:

Po weryfikacji zgłoszenia nasi pracownicy rozpoczną proces powiadamiania właściciela.

ZGŁOSZENIE -> WERYFIKACJA -> NASZ KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM -> KONTAKT WŁAŚCICIELA Z TOBĄ

Zastrzegamy, że zgodnie z obowiązującym prawem (RODO) nie udzielamy osobom trzecim informacji
na temat danych osobowych właścicieli zwierząt zarejestrowanych w IDENTYFIKACJA.PL.

Pamiętaj jednak, że jako specjaliści w identyfikacji zwierząt działamy według międzynarodowych procedur, które mają na celu szybki powrót odnalezionych zwierząt do domu! :) WIĘCEJ INFORMACJI.