Działanie rejestru zwierząt polega na powiadamianiu osób, których dane znajdują się w naszym systemie, o odnalezieniu psów i kotów przypisanych do ich informacji kontaktowych.

W większości przypadków, po otrzymaniu zgłoszenia, działania pracowników IDENTYFIKACJA.PL obejmują telefonicznie poinformowanie właściciela o sytuacji, co zajmuje zwykle kilka minut. 

Zdarzają się jednak sytuacje bardziej złożone lub wymagające pomocy lokalnych jednostek Staży Miejskiej/Policji, a sama interwencja może trwać nawet do kilku dni.

Powodem powyższego są najczęściej niewystarczająca aktualizacja danych kontaktowych, zmiana miejsca zamieszkania osoby wpisanej w rejestrze lub fakt, iż nie jest już ona aktualnym opiekunem zwierzęcia i wówczas pracownicy IDENTYFIKACJA.PL muszą podejmować działania zmierzające do ustalenia faktycznego właściciela.