Działanie bazy zwierząt polega na powiadamianiu osób, których dane znajdują się w naszym systemie,
o odnalezieniu psów i kotów przypisanych do ich informacji kontaktowych.

W przypadku odmowy odbioru zwierzęcia, skontaktuj się ze strażą miejską, strażą gminną, policją
lub lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania.