Działanie rejestru zwierząt polega na powiadamianiu osób, których dane znajdują się w naszym systemie, o odnalezieniu psów i kotów przypisanych do ich informacji kontaktowych.

W większości przypadków, po otrzymaniu zgłoszenia, działania pracowników IDENTYFIKACJA.PL obejmują telefonicznie poinformowanie właściciela o sytuacji, co zajmuje zwykle kilka minut. 

Zdarzają się jednak sytuacje bardziej złożone lub wymagające pomocy lokalnych jednostek Staży Miejskiej/Policji, a sama interwencja może trwać nawet do kilku dni.

Powodem powyższego są najczęściej osoby zarejestrowane, niebędące już właścicielami odnalezionych psów i kotów (zwierzę zostało sprzedane, przekazane, ktoś opiekował się psem tymczasowo itd.), a także niewystarczająca aktualizacja danych po stronie obecnych opiekunów.

Wówczas pracownicy IDENTYFIKACJA.PL muszą prowadzić dodatkowe działania mające na celu powiadomienie właściwych osób.