Mikroczip nie zawiera w sobie danych właściciela ani telefonu, a jedynie specjalny 15-cyfrowy kod.

Nie zawiera także informacji o szczepieniu.

Oznacza to, że skanując zwierzę czytnikiem, lekarz weterynarii/strażnik miejski nie zobaczy, na kogo jest zarejestrowane lub do kogo należy.

Dane osobowe i kontaktowe właścicieli zwierząt przypisywane są do numeru mikroczipa ich zwierzęcia
na drodze rejestracji w bazie, a nie w samym urządzeniu.

W najprostszym schemacie więc identyfikacja zwierzęcia polega na:

  1. Sprawdzeniu, czy numer zakodowany w mikroczipie zarejestrowany jest w bazie danych WIĘCEJ,
  2. Kontakcie z bazą danych, w której obecna jest rejestracja danego mikroczipa,
  3. Powiadomieniu osoby przypisanej do numeru takiego mikroczipa w bazie. WIĘCEJ