Aby potwierdzić brak oznakowania mikroczipem, skorzystaj z tych wskazówek KLIKNIJ TUTAJ

Sprawdź też, czy na obroży nie znajdują się żadne przywieszki z adresem, kodem lub numerem.

Jeśli masz pewność, że zwierzę nie posiada mikroczipa, skontaktuj się ze strażą miejską, strażą gminną
lub lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania.