Naszym użytkownikom oferujemy następujące usługi dodatkowe:

PROFIL ZWIERZĘCIA to indywidualna strona ze zdjęciem oraz dodatkowymi informacjami, która widoczna jest dla znalazcy po wpisaniu numeru mikroczipa zwierzęcia na stronie głównej.

POWIADOMIENIE SMS to bezpłatna wiadomość SMS, którą właściciel może otrzymać od znalazcy w związku z odnalezieniem jego zwierzęcia. Usługa dostępna jest dla znalazcy po wpisaniu numeru mikroczipa zwierzęcia na stronie głównej lub wyświetleniu profilu zwierzęcia. 

 

 

WAŻNE!:

W celu edycji profilu należy wybrać poniższy odnośnik zlokalizowany przy ikonie zwierzęcia na stronie głównej, po zalogowaniu na konto.