Mimo iż w paszportach umieszcza się takie informacje, jak numer mikroczipa, nie regulują one kwestii rejestracji zwierzęcia w bazie i nie są jej potwierdzeniem.

Rodowód zwierzęcia wydany przez hodowcę również nie jest potwierdzeniem rejestracji w bazie.

Rodowód lub metryka może zawierać informacje na temat numeru wszczepionego mikroczipa, ale nie jest bezpośrednio powiązany z ewidencją danych zwierzęcia i jego właściciela.