Prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub innych podfolderów automatycznie sortujących wiadomości mailowe w klientach poczty (oferty, powiadomienia, społeczności).

W przypadku braku maila aktywacyjnego na skrzynce sugerujemy ponowić proces rejestracji konta, uważnie wpisując adres e-mail, pamiętając o poprawnej domenie (gmail.com, o2.pl, wp.pl).

WAŻNE!:

Pamiętaj, że wpisując podczas rejestracji zły adres mailowy np. z końcówką "gmail.pl" lub przedrostkiem "www." w adresie, nie będziemy mogli przesłać do Ciebie wiadomości o aktywacji.