Jeśli mikroczip nie jest zarejestrowany w IDENTYFIKACJA.PL upewnij się, czy nie znajduje się w którejś
z pozostałych baz z terenu Europy. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki organizacji EUROPETNET.

Sprawdź też, czy na obroży nie znajdują się jakiekolwiek przywieszki z adresem, kodem lub numerem.

Jeśli masz pewność, że mikroczip nie jest zarejestrowany, skontaktuj się ze strażą miejską, strażą gminną lub lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji na temat dalszego postępowania.