Jesteśmy największym i najdłużej funkcjonującym w Polsce, międzynarodowym rejestrem zwierząt oznakowanych mikroczipem (transponderem).

Baza IDENTYFIKACJA.PL dostępna jest przez internet od 2000 r. i posiada w swoich zasobach miliony aktywnych rekordów, a zakres jej działania obejmuje również inne kraje UE.

Nasze początki sięgają roku 1997 r., gdy na mocy porozumienia przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt wraz z reprezentantami innych krajów utworzyli organizację European Pet Network, zwaną dalej EUROPETNET.

Do głównych zadań IDENTYFIKACJA.PL należy rozwój identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących w Polsce oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez reunifikację z właścicielami.

Rejestr współpracuje z lekarzami weterynarii, schroniskami oraz urzędami, realizując m.in. na terenach miast i gmin akcje bezpłatnego znakowania w ramach ustawowych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.