EUROPETNET lub EPN to organizacja zrzeszająca najważniejsze bazy zwierząt w Europie.

Poprzez EPN współpracujemy z innymi europejskimi bazami, lekarzami weterynarii oraz służbami, gdy polskie psy i koty znajdowane są na terenie innych państw lub zagraniczne zwierzęta gubią się w naszym kraju.

Członkowie EPN połączeni są ze sobą w ramach wyszukiwarki wskazującej, w której zrzeszonej bazie zarejestrowany jest poszukiwany mikroczip. 

Działania EUROPETNET  to ciągła praca nad polepszaniem dobrostanu zwierząt poprzez elektroniczną identyfikację i rejestrację, walka z ich nielegalnym handlem oraz przemytem. W tym celu reprezentanci EPN regularnie podejmują wspólne działania z międzynarodowymi fundacjami, jak Four Paws, organizacjami weterynaryjnymi, jak FECAVA, czy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

IDENTYFIKACJA.PL, jako FOUNDING-MEMBER database, współtworzyła organizację EUROPETNET i bierze czynny udział w jej funkcjonowaniu, mając realny wpływ na rozwój oraz promowanie elektronicznej identyfikacji zwierząt w całej Europie.