Jeśli nie jesteś już właścicielem zwierzęcia zarejestrowanego w IDENTYFIKACJA.PL, możesz:

1.  Bezpłatnie usunąć swoją rejestrację z naszego systemu. KLIKNIJ TUTAJ

2. Dopilnować, aby nowy właściciel dokonał PRZEREJESTROWANIA

WAŻNE!:

Jeśli w Twojej miejscowości pobierana jest opłata za posiadanie zwierzęcia, skontaktuj się z urzędem
i poinformuj odpowiedni wydział.

Warto potwierdzić przekazanie lub sprzedaż np. oświadczeniem zrzeczenia się praw do zwierzęcia,
czy umową kupna-sprzedaży. Taki dokument możesz potem przedstawić np. w urzędzie.