Centralna Baza Zwierząt jest ogólnopolską wyszukiwarką zwierząt oznakowanych mikroczipem, działającą w tzw. systemie parasolowym. CBZ powstała, jako wspólna inicjatywa istniejących systemów rejestracji zwierząt towarzyszących, IDENTYFIKACJA.PL oraz Safe-Animal.

Mechanizm jej funkcjonowania polega na wskazywaniu, w którym z zrzeszonych krajowych rejestrów będących członkami CBZ, znajduje się wyszukiwany numer mikroczipa.

Umożliwia to usprawnienie działań zmierzających do identyfikacji odnalezionych zwierząt i zwiększa ich szanse na bezpieczny powrót do właścicieli.